01 dec 2015

MAX-LED at Energy Efficiency Fair in Krakow

We would like to thank you for visiting our stand at the fair in the field of energy efficiency. At the fair participated in conjunction with our authorized distributor - Eco Green Energy. We Hope that the acquaintance created during the fair will be long-term cooperation.

Energy Efficiency in Industry Fair EFE SA Platform Meeting, with the task to bring expertise and innovative technological solutions, Which are used to optimize the consumption of energy, waste management and energy efficiency.

Użytkowanie energii to obecnie kluczowy problem każdego zakładu przemysłowego, gdyż generuje istotną część kosztów działalności. Podczas Targów zostaną przedstawione sposoby ograniczania zużycia energii przez bardziej racjonalne jej wykorzystanie i ograniczanie kosztów przez modernizację w procesach i sposobie wykorzystania energii. Poprawa efektywności energetycznej, a co za tym idzie efektywności ekonomicznej w działaniu przedsiębiorstwa to w dzisiejszych czasach konieczność, a dodatkowo wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu i dbałości o stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

We invite you for a short photo story from the fair:

 obrazek  obrazek  obrazek  

obrazek  obrazek  obrazek